การประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันนี้ (31 ต.ค.2566) สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โดย นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเกษตรอำเภอ…

การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2566

📣📣การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2566📍วันนี้ (7 ส.ค.2566) เวลา 08.30 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั…

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ใน จ.สกลนคร

📣📣ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ใน จ.สกลนคร📍วันนี้ (3 ส.ค.2566) เวลา 09.30 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ…

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (28 ก.ค.2566) เวลา 06.30 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม…

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 วันนี้ (3 มิ.ย.2566) เวลา 17.30 น. นายประยงค์ ภูดินท…

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันนี้ (2 มิ.ย.2566) เวลา 10.00 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธ…

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดสกลนคร (SCP) ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดสกลนคร (SCP) ครั้งที่ 2/2566 วันนี้ (29 พ.ค.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา…

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2566

จังหวัดสกลนครจัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2566” วันนี้ (25 พ.ค.2566) นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลิ…

การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (17 ก.พ.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ให้การต้อนรับ นางวรนุช บูรภักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริ…

เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” (สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2566)

วันนี้ (8 ก.พ.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” (สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2566) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางใน…

งานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

วันนี้ (4 ก.พ.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายณัฐพัชญ์ นันท์พงศ์ภัค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหว…

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

วันนี้ (3 ก.พ.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังค…

เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model

วันนี้ (27 ม.ค.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการใช้นวัต…

การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

9 สิงหาคม 2565 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 พร้อมกับการเปิดห้องประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom mee…

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2565

5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือน ข้อราชการที่จะขับเคลื่อนงา…

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณนานิคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่า…

การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2565 Facebook iconFacebo…

เกษตรจังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง #ระบบส่งเสริมการเกษตร

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร  ขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร อ…

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน สร้างงาน สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เกิดรายได้พสกนิกรกลุ่ม “อยู่ดี กินดี”

  นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจเหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน ร่วมพิธีมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส…

1 2 6