มาเยี่ยมเราได้ที่

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
1859/25 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000​

โทรศัพท์หาเรา

0 4273 2979 ฝ่ายบริหาร
0 4273 2208 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
0 4273 3482 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
0 4271 1057 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
0 4271 3507 กลุ่มอารักขาพืช