แผนยุทธศาสตร์

[embeddoc url=”https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2022/05/แผนปฏิบัติราชการประจำปี-2565-ของ-กสก.pdf” download=”all” viewer=”google”]