เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันนี้ (17 ก.ค.2567) ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมโครงการจ…

ปิดความเห็น บน เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2567

เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (15 ก.ค.2567) ที่หอประชุมโรงเรียนสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติ…

ปิดความเห็น บน เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ (นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสกลนคร

วันนี้ (5 มิ.ย.2567) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ นายบุญสิงห์ วรินทร…

ปิดความเห็น บน ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ (นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสกลนคร
กิจกรรม “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กิจกรรม “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

วันนี้ (4 มิ.ย.2567)  เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลาจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพร…

ปิดความเห็น บน กิจกรรม “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันนี้ (3 มิ.ย.2567) เวลา 17.30 น. ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร…

ปิดความเห็น บน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ใน จ.สกลนคร

📣📣ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ใน จ.สกลนคร📍วันนี้ (3 ส.ค.2566) เวลา 09.30 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พ…

ปิดความเห็น บน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ใน จ.สกลนคร

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

วันนี้ (3 ก.พ.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อเข้ารับพระร…

ปิดความเห็น บน การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model

วันนี้ (27 ม.ค.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย B…

ปิดความเห็น บน เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model

การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

9 สิงหาคม 2565 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 พร้…

ปิดความเห็น บน การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณนานิคม หน่วยงา…

ปิดความเห็น บน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเฉลิมพระเกียรติ