การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

https://youtu.be/9T4xatXNV8U

ปิดความเห็น บน การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา จังหวัดสกลนคร

https://youtu.be/telGe6zDwgQ

ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา จังหวัดสกลนคร

สกลนครจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564

https://youtu.be/XoAAZLGfU30

ปิดความเห็น บน สกลนครจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564