ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2566/67

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/66

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2564/65

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562

อำเภอครัวเรือนข้าวเจ้า (ไร่)ข้าวเหนียว (ไร่)รวม (ไร่)
   เมืองสกลนคร 20,380 48,707 147,890 196,597
   กุสุมาลย์ 10,286 87,734 72,479 160,213
   กุดบาก 5,899 1,403 58,610 60,013
   พรรณานิคม 14,891 44,581 121,387 165,969
   พังโคน 7,273 21,461 56,889 78,350
   วาริชภูมิ 8,040 6,652 72,806 79,458
   นิคมน้ำอูน 2,125 525 17,421 17,946
   วานรนิวาส 23,219 96,566 239,045 335,612
   คำตากล้า 6,579 15,741 79,349 95,090
   บ้านม่วง 10,661 14,412 131,206 145,618
   อากาศอำนวย 14,576 64,511 133,551 198,062
   สว่างแดนดิน 24,312 60,326 241,018 301,343
   ส่องดาว 4,893 2,117 45,896 48,013
   เต่างอย 4,630 4,323 33,947 38,270
   โคกศรีสุพรรณ 7,112 13,745 46,832 60,577
   เจริญศิลป์ 7,161 15,324 90,905 106,230
   โพนนาแก้ว 8,297 67,293 56,042 123,335
   ภูพาน 3,791 1,380 37,183 38,563
รวม 180,641 566,802 1,682,455 2,249,257

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2562/63

อำเภอครัวเรือนข้าวเหนียวข้าวเจ้ารวม
    เมืองสกลนคร 1,087 6,539 77 6,615
    กุสุมาลย์817 5,563 386 5,949
    กุดบาก53349349
    พรรณานิคม 2,868 20,604 99 20,713
    พังโคน 1,505 10,247 124 10,371
    วาริชภูมิ15113113
    นิคมน้ำอูน95353
    วานรนิวาส138 1,149 149 1,298
    คำตากล้า323 2,275 755 3,032
    บ้านม่วง310 2,760 2,760
    อากาศอำนวย 1,091 11,273 36 11,309
    สว่างแดนดิน577 4,793 162 4,954
    ส่องดาว54141
    เต่างอย1134775482
    โคกศรีสุพรรณ17282314837
    เจริญศิลป์3233524360
    โพนนาแก้ว361 1,809 208 2,017
    ภูพาน77171
รวม 9,422 13 2,038 71,323

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปีการผลิต 2562/63

อำเภอครัวเรือนแปลงพิ้นที่ (ไร่)
   เมืองสกลนคร99114889
   กุสุมาลย์2142902,451
   กุดบาก8169785,391
   พรรณานิคม9161,1547,295
   พังโคน82108793.25
   วาริชภูมิ93109804.17
   นิคมน้ำอูน115132838.82
   วานรนิวาส1,3861,63410,890
   คำตากล้า2113032,344
   บ้านม่วง1,5451,86512,566
   อากาศอำนวย1842131,421
   สว่างแดนดิน5336674,585
   ส่องดาว6657515,965
   เต่างอย7291,2018,681
   โคกศรีสุพรรณ7080372.25
   เจริญศิลป์4395114,151
   โพนนาแก้ว5369664
   ภูพาน5,1936,04751,655
รวม13,30216,226121,756

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2562/63

อำเภอครัวเรือนแปลงพื้นที่ (ไร่)
   เมืองสกลนคร824352.71
   กุสุมาลย์4867833.75
   กุดบาก1351551,383
   พรรณานิคม971291,140
   พังโคน1114135.75
   วาริชภูมิ81090.5
   นิคมน้ำอูน1418169.33
   วานรนิวาส3334714,505
   คำตากล้า68105
   บ้านม่วง5968277,886
   อากาศอำนวย1517171.5
   สว่างแดนดิน7699598,058
   ส่องดาว4465254,977
   เต่างอย81087.75
   โคกศรีสุพรรณ3459.5
   เจริญศิลป์2803254,034
   โพนนาแก้ว1853602
   ภูพาน5367691
รวม2,8363,68335,282

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

อำเภอครัวเรือนแปลงพิ้นที่ (ไร่)
   เมืองสกลนคร6622
   กุสุมาลย์1517102
   กุดบาก113
   พรรณานิคม2231147
   พังโคน5980353
   วาริชภูมิ2211
   นิคมน้ำอูน4429
   วานรนิวาส1313113
   คำตากล้า115
   บ้านม่วง151679
   อากาศอำนวย
   สว่างแดนดิน2630212
   ส่องดาว101143
   เต่างอย
   โคกศรีสุพรรณ
   เจริญศิลป์5749
   โพนนาแก้ว3429
   ภูพาน
รวม182223 1,196

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี 2562

อำเภอครัวเรือนแปลงพื้นที่ (ไร่)
   เมืองสกลนคร8196926
   กุสุมาลย์127154 1,334
   กุดบาก 1,276 1,736 11,472
   พรรณานิคม642823 6,678
   พังโคน216292 2,311
   วาริชภูมิ 2,727 4,430 35,033
   นิคมน้ำอูน 1,852 2,768 23,464
   วานรนิวาส 1,471 2,092 17,067
   คำตากล้า 1,762 2,304 19,803
   บ้านม่วง 5,174 7,861 71,324
   อากาศอำนวย292365 3,213
   สว่างแดนดิน 2,652 3,789 27,235
   ส่องดาว 2,487 3,621 27,332
   เต่างอย464646 6,945
   โคกศรีสุพรรณ489705 3,417
   เจริญศิลป์ 1,107 1,377 14,914
   โพนนาแก้ว1315194
   ภูพาน 1,424 1,781 16,078
สกลนคร 23,955 34,855 288,740

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี 2562

อำเภอครัวเรือนแปลงพิ้นที่ (ไร่)
   เมืองสกลนคร3970556
   กุสุมาลย์914129
   กุดบาก186218 1,014
   พรรณานิคม301406 2,767
   พังโคน119173966
   วาริชภูมิ73105699
   นิคมน้ำอูน123164 1,045
   วานรนิวาส241328 2,571
   คำตากล้า347426 3,144
   บ้านม่วง667880 5,790
   อากาศอำนวย71102729
   สว่างแดนดิน291381 2,498
   ส่องดาว105120574
   เต่างอย7598492
   โคกศรีสุพรรณ3954205
   เจริญศิลป์151184 1,711
   โพนนาแก้ว1323228
   ภูพาน171188 1,216
รวม 3,008 3,934 26,332