29/10/2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 รอบที่ 2 (แก้ไข)

[embeddoc url="https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/11/641029-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อพันธุ์ไม้-ฉบับแก้ไข.pdf"]

ปิดความเห็น บน 29/10/2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 รอบที่ 2 (แก้ไข)

28/10/2564 ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อต้นพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปี 2564 รอบที่ 2

[embeddoc url="https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/10/641028-ยกเลิกแผนจัดซื้อพันธุ์ไม้.pdf"]

ปิดความเห็น บน 28/10/2564 ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อต้นพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปี 2564 รอบที่ 2

26/10/2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 รอบที่ 2

[embeddoc url="https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/10/641026-แผนจัดซื้อจัดจ้างพันธุ์ไม้-คก.1ตำบล1กลุ่ม.pdf"]

ปิดความเห็น บน 26/10/2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 รอบที่ 2

19/10/2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร

[embeddoc url="https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/10/641019-แผนก่อสร้าง-สนง.กษอ.เมือง.pdf"]

ปิดความเห็น บน 19/10/2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร

19/10/2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ทางราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

[embeddoc url="https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/10/641019-แผนจัดซื้อรถยนต์.pdf"]

ปิดความเห็น บน 19/10/2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ทางราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

20/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สนับสนุนโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

[embeddoc url="https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/09/640921-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf"]

ปิดความเห็น บน 20/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สนับสนุนโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

02/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นพันธุ์ไม้ สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

[embeddoc url="https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/09/640902-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf"]

ปิดความเห็น บน 02/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นพันธุ์ไม้ สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

02/09/2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[embeddoc url="https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/09/640902-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf"]

ปิดความเห็น บน 02/09/2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

24/08/2564 ประกาศจังหวัดสกลนคร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 (554,190 บาท)

[embeddoc url="https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/08/640824-ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล2.pdf"]

ปิดความเห็น บน 24/08/2564 ประกาศจังหวัดสกลนคร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 (554,190 บาท)

24/08/2564 ประกาศจังหวัดสกลนคร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 (1,105,440 บาท)

[embeddoc url="https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/08/640824-ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล1-1.pdf"…

ปิดความเห็น บน 24/08/2564 ประกาศจังหวัดสกลนคร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพันธุ์ไม้สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 (1,105,440 บาท)