ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัด

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ปิดความเห็น บน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัด

มะม่วงน้ำดอกไม้วาริชภูมิ เกรดคุณภาพ

ขอเชิญสั่งซื้อ #มะม่วงน้ำดอกไม้เกรดคุณภาพ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลมะม่วง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ที่ไม่สามารถส่งออกได้ มะม่วงน้ำดอกไม…

ปิดความเห็น บน มะม่วงน้ำดอกไม้วาริชภูมิ เกรดคุณภาพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

[embeddoc url="https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศรายชื่อพนง.ราชการเฉพาะกิจ-นวส.pdf"] [embeddoc url="https://sakonna…

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ประกาศการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ประกาศการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ…

ปิดความเห็น บน ประกาศการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ประกาศเลื่อนการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เนื่องจากคำสั…

ปิดความเห็น บน ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินควา…

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินควา…

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

แจ้งเตือนการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เน้นย้ำให้เกษตรกรหม…

ปิดความเห็น บน แจ้งเตือนการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอุตสาหกรรม ด้านการผลิตและแปรรูปข้าว ส่งผลงานประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 ชิงเงินรางวัลพร้อมโ…

ปิดความเห็น บน การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564

ประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ปี 2564

รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2564 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่ ก…

ปิดความเห็น บน ประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ปี 2564