การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2566

📣📣การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2566📍วันนี้ (7 ส.ค.2566) เวลา 08.30 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประช…

ปิดความเห็น บน การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2566

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ใน จ.สกลนคร

📣📣ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ใน จ.สกลนคร📍วันนี้ (3 ส.ค.2566) เวลา 09.30 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พ…

ปิดความเห็น บน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ใน จ.สกลนคร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (28 ก.ค.2566) เวลา 06.30 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระ…

ปิดความเห็น บน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 วันนี้…

ปิดความเห็น บน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันนี้ (2 มิ.ย.2566) เวลา 10.00 น. นายประยงค์ ภูด…

ปิดความเห็น บน พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดสกลนคร (SCP) ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดสกลนคร (SCP) ครั้งที่ 2/2566 วันนี้ (29 พ.ค.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย น…

ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดสกลนคร (SCP) ครั้งที่ 2/2566

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2566

จังหวัดสกลนครจัดงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2566" วันนี้ (25 พ.ค.2566) นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร…

ปิดความเห็น บน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2566

การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (17 ก.พ.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ให้การต้อนรับ นางวรนุช บูรภักดิ…

ปิดความเห็น บน การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566