ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

[embeddoc url=”https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศรายชื่อพนง.ราชการเฉพาะกิจ-นวส.pdf”] [embeddoc url=”https://sakonnakhon.doae.go.th/province/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศรายชื่อพนง.ราชการเฉพาะกิจ-จนท.บริหาร.pdf”]