ตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 2563/64 จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก โดยมีกำหนดจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท ต.เพิ่มพูน จำกัด (ท่าข้าวต.เพิ่มพูน) เลขที่ 207 หมู่ที่ 3 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร