พืชทางเลือก(แตงโม)แก้ปัญหาการเกษตร

🍉🍉จากวิกฤต เป็นโอกาส เมื่อเกษตรกรจังหวัดสกลนครหันมาปลูกพืชทางเลือก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และภัยธรรมชาติ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ส่งเสริมให้ทำ…

ปิดความเห็น บน พืชทางเลือก(แตงโม)แก้ปัญหาการเกษตร

พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ร.๙

พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปิดความเห็น บน พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ร.๙

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ(เกษตร)

วันวานที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 30 กันยายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ขอแสดงมุทิตาจิตกับข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครที่เกษียณ…

ปิดความเห็น บน มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ(เกษตร)

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ใหม่ ปี 2564 (Field Day) อำเภอกุดบาก

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรม “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ใหม่ ปี 2564 (Field Day)" อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยการ…

ปิดความเห็น บน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ใหม่ ปี 2564 (Field Day) อำเภอกุดบาก

โครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการรับ-ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมี นายประยง…

ปิดความเห็น บน โครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19”

อำเภออากาศอำนวย จัดกิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายพัฒนะ มีพรหม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงา…

ปิดความเห็น บน อำเภออากาศอำนวย จัดกิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา

ร่องสาธิตการใช้เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา

นายพัฒนะ มีพรหม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินการโครงการส่งเสริมกา…

ปิดความเห็น บน ร่องสาธิตการใช้เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้น…

ปิดความเห็น บน รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

ประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ปี 2564

รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2564 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่ ก…

ปิดความเห็น บน ประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ปี 2564

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)อ.วาริชภูมิ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ…

ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)อ.วาริชภูมิ