มะม่วงน้ำดอกไม้วาริชภูมิ เกรดคุณภาพ

ขอเชิญสั่งซื้อ #มะม่วงน้ำดอกไม้เกรดคุณภาพ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลมะม่วง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ที่ไม่สามารถส่งออกได้ มะม่วงน้ำดอกไม…

ปิดความเห็น บน มะม่วงน้ำดอกไม้วาริชภูมิ เกรดคุณภาพ

Zero Burn เกษตรกรไทยร่วมใจหยุดเผาพื้นที่การเกษตร

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์ ศูนย์ศร เกษตรอำเภอเต่างอย นายไพบูลย์ คงทะมาตร์ นายทวีวัฒน์ ขันธุปัทม์ ร่วมกิจกรรมและจัดนิท…

ปิดความเห็น บน Zero Burn เกษตรกรไทยร่วมใจหยุดเผาพื้นที่การเกษตร

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.โคกศรีสุพรรณ

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)” ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ…

ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.โคกศรีสุพรรณ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2/2565

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสกลนคร ครั…

ปิดความเห็น บน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2/2565

มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมทำการเกษตรผสมผสาน

วันที่   15    กุมภาพันธ์ 2565  นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมกับส่วนราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร และสถานี…

ปิดความเห็น บน มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมทำการเกษตรผสมผสาน

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)อ.พรรณานิคม

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)” ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ…

ปิดความเห็น บน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)อ.พรรณานิคม

เกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดงาน “วันถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)” ประจำปี 2565 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดงาน “วันถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)” ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ…

ปิดความเห็น บน เกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดงาน “วันถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)” ประจำปี 2565 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะ Young Smart Farmer สกลนคร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะ Young Smart Farmer 2565 สกลนคร  ในการอบรมหลักสูตรพัฒนารุ่นใหม่ Young Sm…

ปิดความเห็น บน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะ Young Smart Farmer สกลนคร

เกษตรสกลนคร พัฒนารุ่นใหม่ Young Smart Farmer (ครั้งที่ ๒)

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนารุ่นใหม่ Young Smart Farmer (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องอาคารอเนก…

ปิดความเห็น บน เกษตรสกลนคร พัฒนารุ่นใหม่ Young Smart Farmer (ครั้งที่ ๒)

เกษตรจังหวัดสกลนครร่วมกับอบจ.สกลนคร เดินหน้า พัฒนาเกษตรกรด้านการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล ปี 2565

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ผนึกกำลังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งมี ดร.ชูพงศ์ คำจวง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดสร…

ปิดความเห็น บน เกษตรจังหวัดสกลนครร่วมกับอบจ.สกลนคร เดินหน้า พัฒนาเกษตรกรด้านการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล ปี 2565