You are currently viewing สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (28 ก.ค.2566) เวลา 06.30 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

  1. เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร สวมใส่ เสื้อผ้าสีเหลือง ร่วมในพิธี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  2. เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร ณ อาคารพระราชทานเลี้ยง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  3. เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ จุดธูปเทียน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล มีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร /ข่าว