You are currently viewing พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

📣📣พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

📍วันนี้ (2 มิ.ย.2566) เวลา 10.00 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ร่วมกับอำเภอสว่างแดนดินและเทศบาลตำบลพันนา ณ บึงคำอ้อ พื้นที่ 100 ไร่ หมู่ที่ 10 บ้านพันนาใต้ ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,046 ตัว