งานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

วันนี้ (4 ก.พ.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายณัฐพัชญ์ นันท์พงศ์ภัค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้…

ปิดความเห็น บน งานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

วันนี้ (3 ก.พ.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อเข้ารับพระร…

ปิดความเห็น บน การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model

วันนี้ (27 ม.ค.2566) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย B…

ปิดความเห็น บน เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model

การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

9 สิงหาคม 2565 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 พร้…

ปิดความเห็น บน การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2565

5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริ…

ปิดความเห็น บน ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2565

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณนานิคม หน่วยงา…

ปิดความเห็น บน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่…

ปิดความเห็น บน การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30

เกษตรจังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง #ระบบส่งเสริมการเกษตร

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร  ขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม…

ปิดความเห็น บน เกษตรจังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง #ระบบส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน สร้างงาน สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เกิดรายได้พสกนิกรกลุ่ม “อยู่ดี กินดี”

  นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจเหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน ร่วมพิธีมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน สม…

ปิดความเห็น บน จังหวัดสกลนคร จัดพิธีมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน สร้างงาน สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เกิดรายได้พสกนิกรกลุ่ม “อยู่ดี กินดี”