สสก.4 ติดตามงาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายณัฎฐกิตต์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ทีมนิเทศงาน คณะที่ 3 จากสำนักงานส่งเสริมแล…

ปิดความเห็น บน สสก.4 ติดตามงาน

ประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร

วันที่ 20 มิ.ย.2561 เวลา 09.00 น. นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ กษ.จ.สกลนคร เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร โดย สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุ…

ปิดความเห็น บน ประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร

สัมมนาเจ้าหน้าที่ โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา

วันที่ 19 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ กษ.จ.สกลนคร ให้การต้อนรับ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานการสัมมนาเจ้าหน้าที่ โครงการฝา…

ปิดความเห็น บน สัมมนาเจ้าหน้าที่ โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา