ประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพิเชฐ เพียรภายลุน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยน.ส.พรพรรณ เกริกเบญจธรรม, น.ส. แพรวพยัพ นามปากดี นวส.ชำนาญการแล…

ปิดความเห็น บน ประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการครูฝาย โครงการฝายมีชีวิต “ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา” จังหวัดสกลนคร

ในระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์ จุติยนต์ และ นายพาดอน ปุเรชะตัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้พาเกษตรกรเข้าอบรมเชิงปฏิบั…

ปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการครูฝาย โครงการฝายมีชีวิต “ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา” จังหวัดสกลนคร

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 21 มิ.ย.2561 เวลา 09.00 น. นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ กษ.จ.สกลนคร มอบหมายให้ นายทรงยศ พุ่มทับทิม นายพาดอน ปุเรชะตัง นวส.ชำนาญการ นายสุจินต์ มูลแอด ช่าง…

ปิดความเห็น บน ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

สสก.4 ติดตามงาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายณัฎฐกิตต์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ทีมนิเทศงาน คณะที่ 3 จากสำนักงานส่งเสริมแล…

ปิดความเห็น บน สสก.4 ติดตามงาน

ประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร

วันที่ 20 มิ.ย.2561 เวลา 09.00 น. นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ กษ.จ.สกลนคร เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร โดย สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุ…

ปิดความเห็น บน ประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร

สัมมนาเจ้าหน้าที่ โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา

วันที่ 19 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ กษ.จ.สกลนคร ให้การต้อนรับ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานการสัมมนาเจ้าหน้าที่ โครงการฝา…

ปิดความเห็น บน สัมมนาเจ้าหน้าที่ โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา